Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, του ΝΠΔΔ, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του ΠΟΦΤΜΜΔ, της ΣΕΠΕ και της ΣΕΔΕ από την υπογραφή των συμβάσεων έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019
image_print