1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Δράμας».