Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δράμας”

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print