Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συντήρηση – Επισκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες)

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023
image_print