Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ”

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013
image_print