Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.ΔΔ.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021
image_print