1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΕΩΣ (8) ΟΧΤΩ Ή (10) ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ, ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.