ΠΛΗΡ. 1ΟΥ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ ”