ΠΛΗΡ. 1ΟΥ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ »ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ »