Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡ. 1ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ”

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
image_print