1

ΠΛΗΡ. 1ου & ΤΕΛ. ΛΟΓ. ΤΟΥ ‘ΕΡΓΟΥ ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ”