ΠΛΗΡ. 2ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ »