ΠΛΗΡ. 2ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ ”