Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡ. ΜΕΡΟΥΣ 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ”

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print