Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print