1

ΠΛΗΡΩΜΗ 12ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 26/06/2021 ΕΩΣ 25/07/2021