Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 15ου, 16ου 17ου & 18ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
image_print