Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 19ου 20 ου & 21ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021
image_print