1

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου και ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ