Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΚΡΙΤΑ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print