ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΫΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΟΝ ΔΕΔΔΗΕ”ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ& ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΜΑΣ”

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
image_print