ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΫΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΟΝ ΔΕΔΔΗΕ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ& ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΜΑΣ»

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019
image_print