1

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισαγωγή – επεξεργασία αποβλήτων κήπων και πάρκων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου για τον μήνα Ιούλιο 2021 163,62 tn