Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print