Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print