1

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ 4-6-2021 ΕΩΣ 3-7-2021 (1ος μήνας) ΚΑΙ ΑΠΟ 4-7-2021 ΕΩΣ 3-8-2021 (2ος μήνας)