Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Δημιουργική Δράμας

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023
image_print