Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “Καθαρισμός Χώρων Παράνομης Απόρριψης Απορριμμάτων για Λόγους Αντιπυρικής Προστασίας με Χρήση Μηχανήματος Τύπου Προωθητήρα Γαιών”

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
image_print