Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 28 ΤΟΥ Ν. 4321/2015

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print