Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
image_print