1

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ — ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ