1

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισαγωγή – Επεξεργασία αποβλητων κήπων και πάρκων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου για τον μήνα Αύγουστο 2021 741.802 tn