Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023
image_print