ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.