Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021
image_print