1

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ” — ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ