Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (αρθ. 17 του Ν. 4071/2012)

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023
image_print