Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓ. ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 1-7-2019 ΕΩΣ 31-7-2019

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019
image_print