1

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :<<ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΠΟ 1/5/2022 ΕΩΣ 31/8/2022)