1

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ”