ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΫΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ”ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ