Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023
image_print