1

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ” ΑΠΟ 01-07-2021 ΕΩΣ 31-07-2021