Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ — ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
image_print