Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (1ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΕΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021
image_print