ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Εργασίες Εκχιονισμού Αποπαγοποίησης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Συντήρησης του Δήμου Δράμας