1

ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ