Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, κ.α

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print