Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Λειτουργικά Έξοδα) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
image_print