Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022
image_print