1

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΑΠΟ 26/02/2021 ΕΩΣ 25/03/2021)