Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ( ΚΟΠΗ 1 ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
image_print