1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ( ΚΟΠΗ 1 ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)